Bestyrelsen

Formand: Frank Routh

Kasserer: Kristian Krabbe

Bestyrelsesmedlem: Lasse Andersen

Bestyrelsesmedlem: NP. Skræddergaard

Bestyrelsesmedlem: Michael Sørensen

Bestyrelses 1. suppleant: Bent Sørensen

Bestyrelses 2. suppleant: Flemming Jørgensen

Revisor: Lars Nielsen

Revisor: Aksel Hansen

Revisor suppleant: Jan Agerholm