Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Fredag d. 28. februar 2020 kl. 18:30 på Phønix

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.
  • Kontingentfastsættelse: Best. foreslår uændret kontingent i 2021. 200,00 kr. årlig.
  • Valg:

a. Kasserer Kristian Krabbe (modtager genvalg)

b. Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen (modtager genvalg)

c. Bestyrelsessuppleant, 2 personer

d. Revisor Aksel Hansen (modtager genvalg)

e. Revisorsuppleant

  • Eventuelt.

Foreningen vil være vært med spisning og en øl. Ønsker du at spise, er der bindende tilmelding på mail roligansholstebro@hotmail.com senest den 16. februar 2020.

Kontingent 2020 er 200,- kr.